#par-421

Vermogensbeheer

Onafhankelijk vermogensbeheer

Omdat Toetanchamon vermogensbeheer onafhankelijk opereert van financiële instellingen en niet ‘leeft’ van transactiekosten, boeken we vrijwel altijd bovengemiddelde rendementen ten opzichte van het risico dat uw vermogen loopt. Onze kosten zijn laag en daar profiteert uw kapitaal optimaal van. In het kort: bij ons geen tegenstrijdige adviezen en onnodige transacties. Op basis van de persoonlijke relatie en de kennis die wij opbouwen van uw portefeuille en wensen, nemen wij de volledige zorg over voor het beheer van uw vermogen. Uiteraard altijd met een helder overzicht en inzicht, hoge liquiditeit en dus directe beschikbaarheid op het moment dat u uw vermogen weer zelf nodig heeft.


Lagere transactiekosten + slimmer beleggen = hoger rendement

Privaat vermogensbeheer kunt u aan onze zorg toevertrouwen bij een vermogen vanaf € 250.000. Wanneer u een dergelijk bedrag naar ons overboekt, kunt u er op rekenen dat wij uw vertrouwen waarmaken en u alle zorgen uit handen nemen die samengaan met het beheren van een groot vermogen. Wij doen dat door een slim transactiebeleid. Een van de pijlers onder dit beleid is dat wij voor vele opdrachtgevers tegelijkertijd werken. Daardoor kunnen we grote bedragen tegelijkertijd inzetten en lage kosten per transactie realiseren. U profiteert direct, omdat onze kosten structureel procenten lager uitvallen dan die van de meeste concurrenten.


Stabiele groei door cyclisch roteren

Op basis van geavanceerde handels- en rekenmodellen, dagelijkse research, onder meer met rapporten van gerenommeerde onafhankelijke analisten, combineren we onze eigen technische beleggingsanalyses en -technologie. Afgezet tegen de risico’s leidt dit tot een zeer renderende mix. Een stabiele ontwikkeling van uw vermogen is het uiteindelijke resultaat. Omdat we rekening houden met bekende economische cycli hebben we tot nu toe in de meeste jaren, ook in dalende markten, een positief rendement geboekt.


Rendement op Maat

Bij de aanpak van Toetanchamon is úw persoonlijke financiële perspectief de leidraad van ons werk. Het veiligstellen van uw financiële toekomst, met de financiële baten en lasten die voor u relevant zijn of worden, vormt de basis. Vermogend worden is voor de meeste van onze cliënten niet (meer) het doel, vermogend blijven wel.

Het vermogensbeheer van Toetanchamon kent enkele unieke aspecten. Voor veel cliënten ligt de nadruk op instandhouding van vermogen of inkomsten. Dit stemmen wij nadrukkelijk met u af. Een deel van het vermogen wordt hiervoor aangewend. Het deel dat hiervoor niet nodig is dient als rendementscomponent. Het eventuele extra rendement binnen dit deel van uw portefeuille benutten we, in overleg met u, voor een nog steviger fundament onder uw financiële toekomst. Toetanchamon maakt beleggingskeuzes mede op basis van eigen expertise en op basis van ingekochte research.

Onze cliënten treffen bij Toetanchamon alleen maatwerk aan, ongeacht de omvang van het vermogen. Dankzij onze onafhankelijkheid zijn wij vrij in de keuze van beleggingen. Alleen zo kunnen wij daadwerkelijk dynamisch maatwerk leveren. Modelportefeuilles en standaardprofielen lenen zich daar nu eenmaal niet voor.

Instandhouding van Vermogen

Het beheer van uw vermogen is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Vandaar dat wij ieder beleggingsmandaat individueel benaderen. 

Wij signaleren momenteel een groeiende behoefte aan zekerheid op maat. Cliënten willen graag vastomlijnde kaders en van tevoren exact weten waar ze aan toe zijn.

De nadruk van deze unieke vorm van vermogensbeheer ligt meer op het managen van het risico dan op het realiseren van een maximaal resultaat bij een vooraf vastgesteld risico.


Gedelegeerd Vermogensbeheer

Uiteraard is het ook mogelijk een meer open beheermandaat te verlenen. In deze situatie wordt de beheerder van uw vermogen minder beperkt door de vooraf opgelegde zekerheden en mag het beleggingsbeleid meer worden afgestemd op de beleggingsvisie van Toetanchamon.

Uitgangspunt bij deze vorm van vermogensbeheer is dat er voor u wordt gekozen om een optimale verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën samen te stellen. De nadruk ligt hier meer op het genereren van een positief rendement (zogenaamd "absolute return") dan op het verslaan van onderliggende indices.

#par-426
#par-471